Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

34

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

47.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

63

B00

A00

48.

7720603_02

Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

35

B00

A00

49.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

1

   

50.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

1

   
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương -

Mã ngành

Ngành học

7720603

Kỹ thuật Phục hồi chức năng ( Vật lý trị liệu , Hoạt động trị liệu

Ngôn ngữ trị liệu )

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

5.

7720603

Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng

130

B00

A00

D01

A01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Kỹ thuật phục hồi chức năng772060340Toán, Hóa học, Sinh học
5