Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 50 50 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Kỹ thuật phục hồi chức năng 

7720603 

75 

05 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Kỹ thuật phục hồi chức năng/ Vật lý trị liệu
772060380Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Kỹ thuật phục hồi chức năng772060340Toán, Hóa học, Sinh học
4