Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý công

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7340403

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Quản lý công 7340403 48   Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn   Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
Ngành Quản lý công (Sử dụng chứng chỉ tiếng Anh) 7340403M 2   Ngữ văn, Toán, Chứng chỉ tiếng Anh quy đổi điểm                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Quản lý công 7340403 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành/Chương trình

Chương trình đại trà

Mã ngành

Chỉ tiêu

(Dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

Quản lý công (Ngành mới)

7340403

40

Toán, Lý, Hóa (A00);

Toán, Lý, Anh (A01);

Toán, Văn, Anh (D01);

Toán, Hóa, Anh (D07).

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Chương trình đào tạo

Mã trường KSA

Mã xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu 2022

Quản lý công (S)

7340403

A00, A01, D01, D07

50

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Quản lý công73404036040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
5