Thông tin tuyển sinh Ngôn ngữ Nga

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Nga

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Nga 7220202 125   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga Tiếng Nga          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Ngôn ngữ Nga 7220202 30 30 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh   Toán, Địa lí, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo KQ thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

Xét theo phương thức khác

Ngôn ngữ Nga

7220202

15

35

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Ngôn ngữ Nga

7220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

10

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

22

Ngôn ngữ Nga

7220202

D02

Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga

7220202

D80

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Ngôn ngữ Nga

7220202

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Nga

7220202

D78

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Ngôn ngữ Nga722020240Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng NgaNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng NgaTiếng Nga
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Ngôn ngữ Nga722020256Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng NgaNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Ngôn ngữ Nga72202021010Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Ngôn ngữ Nga72202024223Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng Nga
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngôn ngữ Nga7220202696Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng NgaNgữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng AnhTiếng AnhToán, Khoa học tự nhiên, Tiếng AnhTiếng Anh
10