Thông tin tuyển sinh Sư phạm Âm nhạc

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Sư phạm Âm nhạc. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ -
Mã ngành Tên ngành
7140221 Sư phạm Âm nhạc
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

Ngành học

Mã ngành

1

SP Âm nhạc

7140221A

7140221B

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đồng Tháp -

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

15

Sư phạm Âm nhạc

7140221

 

145

N00, N01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
36. Sư phạm Âm nhạc 7140221

Văn , Hát - Nhạc CỤ ,

Xướng âm - Thẩm âm - Tiết tấu

NOI   30
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

Ngành học

Mã ngành

1

Sư phạm Âm nhạc

Chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc Mầm non

7140221

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa -

TT

Tên ngành

ngành

1

Sư phạm Âm nhạc

7140221

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Sư phạm Âm nhạc714022160Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm âm, Tiết tấu), Năng khiếu (Hát)Ngữ văn, Năng khiếu (Thẩm âm, Tiết tấu), Năng khiếu (Nhạc cụ)
8