Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ KCC

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường KCC

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
- Có sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Thành phố Cần Thơ và cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trong năm 2019, trường thực hiện thêm phương án xét tuyển bằng học bạ THPT. Thí sinh có thể xem chi tiết tại www.ctuet.edu.vn.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ sinh học74202014010Toán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Khoa học máy tính74801015515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm74801036020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin74801046060Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng75101024515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử75102035515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103018525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa75103034515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Quản lý công nghiệp75106015515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp75201184515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm75401017525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Quản lý xây dựng75803024010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU