Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ KCC

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường KCC

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.
- Có sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật.

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Thành phố Cần Thơ và cả nước.
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Trong năm 2019, trường thực hiện thêm phương án xét tuyển bằng học bạ THPT. Thí sinh có thể xem chi tiết tại www.ctuet.edu.vn.
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Công nghệ sinh học 7420201 40 10 Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Khoa học máy tính 7480101 55 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm 7480103 60 20 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin 7480104 60 60 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 45 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 55 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 85 25 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 45 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Sinh học Ngữ văn, Toán, Vật lí
Quản lý công nghiệp 7510601 55 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 45 15 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm 7540101 75 25 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Quản lý xây dựng 7580302 40 10 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU