Khánh Hùng - Đời sống lập trình viên - Sự thật về nghề Freelancer - Thôi đừng chiêm bao Freelance

Anh Khánh Hùng chia sẻ bài học thực tế của bản thân khi làm Freelancer trong ngành lập trình viên - công nghệ thông tin. Và những lời khuyên cho các bạn có ý định làm việc tự do.