@sonboong2603

Lỗi khổ của thuyền viên mỗi khi tàu chạy ở vùng lạnh #seaman #seafarer #sailor #thuythuvienduong #shipping #sonboong #thịnhhành #trend #thinhhanhxuhuong #lifesea

♬ 夜空的寂静 - 夜色钢琴曲 - 赵海洋

Tiktok Sơn Boong - Nỗi khổ của thuyền viên mỗi khi tàu chạy ở vùng lạnh

Sơn Boong cũng là một kênh tik tok chia sẻ thực tế về công việc trên tàu biển. Nhờ vậy đã giúp cho rất nhiều bạn hiểu được thực tế công việc này. Đây là một clip anh chia sẻ về những khó khăn của thuyền viên khi tàu chạy ở vùng lạnh.