Lâm Thành Sơn - CĐT 03 SPKT HCM

Giới thiệu từ Hướng nghiệp Việt

Anh Thành Sơn - thành viên khoá đại học CĐT-03-SPKT-HCM đã nhận bảo trợ chi phí để giúp Hướng nghiệp Việt hỏi giùm trường cho chương trình đồng hành 2022 - 2023. Hướng nghiệp Việt đã gửi lời mời và nhận được sự đồng hành của anh Thành Sơn vào ngày 27/10/2022

- Số lượng bảo trợ: 10

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp cho các cá nhân sau:

Trần Thị Huệ Đã có thông tin tư vấn -
NGUYỄN TẤN Đã có thông tin tư vấn -
phan văn cường Đã có thông tin tư vấn -
hồ tiến nữ Đã có thông tin tư vấn -
Ngô Thị Hồng tươi Đã có thông tin tư vấn -
Huỳnh Thị Huệ Thư Đã có thông tin tư vấn -
Phạm Thị Thơm Đã có thông tin tư vấn -
Lê minh chánh Đã có thông tin tư vấn -

Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Trang ĐỒNG HÀNH