Lâm Thành Sơn - CĐT 03

Giới thiệu bởi Hướng nghiệp Việt

Anh Thành Sơn nhận bảo trợ chi phí hỏi giùm trường cho chương trình đồng hành 2022 - 2023. Hướng nghiệp Việt đã gửi lời mời và nhận được sự đồng hành của anh vào ngày 27/10/2022

- Số lượng bảo trợ: 10

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp cho các cá nhân sau:

Trần Thị Huệ Đã có thông tin tư vấn -
NGUYỄN TẤN Đã có thông tin tư vấn -
phan văn cường Đã có thông tin tư vấn -
hồ tiến nữ Đã có thông tin tư vấn -
Ngô Thị Hồng tươi Đã có thông tin tư vấn -
Huỳnh Thị Huệ Thư Đã có thông tin tư vấn -
Phạm Thị Thơm Đã có thông tin tư vấn -
Lê minh chánh Đã có thông tin tư vấn -