Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Đào công nhựt Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nghĩ học giờ muốn đi học lại lấy bằng tốt nghiệp
Nguyễn Trúc Giang Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trúc Giang Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thu Dung Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tạ văn cường Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi phải đi làm thêm ban ngày để trang trải cuộc sống
Phan anh kiệt Có tư vấn nhanh - 16/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị châu pha Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị châu pha Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Vũ Thuỳ Giang Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Diệp Thuận Thành Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đào công nhựt Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Khương Duy Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do hoàn cảnh gia đình nên hồi đó em chỉ học hết lớp 4 . Bây giờ xin việc đòi hỏi bằng cấp rất nhiều nên em muốn đi học lại đến lớp 9 rồi học nghề . Em cảm thấy mình rất tự ti...
Nguyễn Thừa Duy Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Duy Thanh Có tư vấn nhanh - 15/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Quốc Khánh Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Nguyên Vân Ái Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thị Lệ Quyên Có tư vấn nhanh - 14/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Huỳnh Phát Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em bị mất học bạ, nhưng bằng cấp 2 thì em vẫn còn, thì e có đăng kí được không
Nguyễn nam phong Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Thị Thục Ly Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hoàn Anh Kiệt Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Voongquoccuong Có tư vấn nhanh - 13/03/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước gia đình em gặp khó khăn nên nghĩ học giữa chừng gio em muốn đăng ký học lại trung cấp