Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Thành Tài Có tư vấn nhanh - 03/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
hh Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Le thi thuy trang Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Kim Phát Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn minh duy Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ham chơi
Nguyễn Minh Duy Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước em ham chơi nên nghĩ
Đoàn Thị Thanh Ngân Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh trung Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh trung Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vi gd nghèo nên em không có khả nang nên phải nghi giua chừng lớp 8
Cao Thanh Tâm Có tư vấn nhanh - 02/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Hồng Cấm Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không
Nguyễn Hoàng Trúc Nương Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lý phương anh Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hoài thương Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Hoàng Linh Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh khó khăn nên e nghĩ học sớm
Nguyễn Quang Minh Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Hoàng Linh Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh khi xưa e khó khăn nên nghĩ học sớm
Nguyễn xuân sang Có tư vấn nhanh - 01/08/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn xuân sang Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Thị Kiều Oanh Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Nhật Nam Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Nhật Nam Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
CVBCVB Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
01687354523 Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
bùi thị yến nhi Có tư vấn nhanh - 31/07/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
e nghỉ học vì bệnh tim nên nghỉ đã nghỉ được 2 năm rồi học bạ mất e chỉ mong đi học lai thôi