Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Trần Thị Kim Thoa Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Phương Trúc Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Néang Sóc Ra Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phải làm việc phụ giúp gia đình
Lê Bảo Hạnh Uyên Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học vì nhà ko có điều kiện
Trần văn Thành Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Học gián đoạn
Liêng Thị Ngọc Trâm Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thanh Quang Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang học tiểu học ở trường Kim Đồng GV. Chưa bị dán đoạn việc học.Vì HK ở q7 nên quá cấp 2 phải học đúng tuyến nhưng giá đình đang sống ở quận 12 và GV . Vì vậy muốn kiếm trường đăng ký học gần nhà.
Bùi Thị Phương Anh Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Phương Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học lại lớp 8
Nông Văn Hiếu Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Xuân Duyên Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Xuân Khoa Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
Phạm Minh đăng 9A6 Có tư vấn nhanh - 14/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị kim Thoa Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Tiến Chủ Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hiền Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị trung trinh Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Nguyễn văn vương Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E tên là nguyễn văn vương
Sinh ngày 6/6/1994
Sinh ra và lớn lên tại dak lak
Vì hoàn cảnh gia đình bị phá sản bố mẹ ly dị nên qua trình e vừa học xong lớp 7 mẹ em đã dẫn em bỏ lên thành phố ho chi minh làm ăn va từ đo e không còn đuoc đi học nữa
Tống thị kiều ngoan Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Đấu Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Văn Hải Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Ngọc Hà Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thụy Như Quỳnh Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Trí Tín Có tư vấn nhanh - 13/05/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Nhớ Có tư vấn nhanh - 12/05/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn