Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 • Có thể phân tích, thiết kế, đánh giá và triển khai các hệ thống ĐBCL trong ngành CNTP
 • Giao tiếp hiệu quả và làm việc tốt trong các dự án kỹ thuật dựa trên nhóm
 • Thành công trong công việc ĐBCL&ATTP và các lĩnh vực liên quan thể hiện bằng sự thăng tiến, tăng cường trách nhiệm hoặc các công nhận chuyên môn khác
 • Xem xét hậu quả môi trường của các hoạt động kỹ thuật của họ khi làm việc trong ngành công nghiệp
 • Tiếp tục giáo dục của họ trong một thế giới chuyên nghiệp đang thay đổi

Đào tạo kỹ sư Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Trường đại học công nghệ TP.HCM (HUTECH)(*) DKC (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp

  xét tuyển

  Công nghệ thực phẩm:

  - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm

  - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  7540101

  A00 (Toán, Lý, Hóa)

  B00 (Toán, Hóa, Sinh)

  C08 (Văn, Hóa, Sinh)

  D07 (Toán, Hóa, Anh)

 • Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*) DSG (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành, chuyên ngành

  Mã ngành

  Tổ hợp xét tuyển PT3

  Tổ hợp xét tuyển PT4

  Công nghệ Thực phẩm:

  - Công nghệ Thực phẩm.

  - Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

  7540101

  Toán – Hóa – Ngoại ngữ

  Toán – Sinh – Ngoại ngữ

  Toán – Hóa – Sinh

  Toán – Lý – Hóa

  Toán – Hóa – Ngoại ngữ

  Toán – Sinh – Ngoại ngữ

  Toán – Hóa – Sinh

  Toán – Lý – Hóa

 • Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
   

  Tên ngành/ Nhóm ngành

  Mã ngành Đại trà

  Mã ngành Hệ CLC

  Tổ hợp xét tuyển

  21

  Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

  7540106

   

  A00, B00, D07, D90

 • Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm754010625Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Công nghệ thực phẩm
  (2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)
  754010112654Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh