Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

  • Có thể phân tích, thiết kế, đánh giá và triển khai các hệ thống ĐBCL trong ngành CNTP
  • Giao tiếp hiệu quả và làm việc tốt trong các dự án kỹ thuật dựa trên nhóm
  • Thành công trong công việc ĐBCL&ATTP và các lĩnh vực liên quan thể hiện bằng sự thăng tiến, tăng cường trách nhiệm hoặc các công nhận chuyên môn khác
  • Xem xét hậu quả môi trường của các hoạt động kỹ thuật của họ khi làm việc trong ngành công nghiệp
  • Tiếp tục giáo dục của họ trong một thế giới chuyên nghiệp đang thay đổi

Đào tạo kỹ sư Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm để trở thành những cán bộ chủ lực cho các đơn vị sản xuất, quản lý và nghiên cứu về Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm; những cán bộ giảng dạy chuyên ngành cho các trường đại học và cao đẳng trong tương lai

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Video clip liên quan Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2024)
STT Nhóm ngành
Hệ đại trà
Tăng cường tiếng Anh
Tổ hợp xét tuyển
23 Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm
7540106
 
A00, B00, D07, D90
Trường Đại học công nghiệp Việt Trì - VUI (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành

Mã ngành

9

Công nghệ thực phẩm

- Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm

- Chuyên ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540101

Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành, chương trình chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

7540101

Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm)

A01; D01; D07; D90

TO; VL; HH; SH

Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

9

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

7540106

A00, B00, D01, D07

70

Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành |

Tổ hợp xét tuyến

Chỉ tiêu

14

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106

A00 ; B00 ; D01 ; D07

100

Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*) DSG (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển PT3

Tổ hợp xét tuyển PT4

Công nghệ Thực phẩm:

- Công nghệ Thực phẩm.

- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

7540101

Toán – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Sinh – Ngoại ngữ

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Sinh – Ngoại ngữ

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Hóa