Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành Kinh tế tài nguyên giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; các kiến thức chuyên sâu phân tích chính sách tài nguyên, phát triển thị trường tài nguyên, định giá tài nguyên thiên nhiên, quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nền kinh tế thị trường.

Sau khi học xong, sinh viên sẽ có các kỹ năng như:

-          Giải quyết vấn đề chuyên môn như hoạch định, dự báo, phân tích, quản lý tài nguyên thiên nhiên.

-          Tổ chức thực hiện công việc, phân công trách nhiệm từng thành viên, tiến độ thời gian thực hiện, phối hợp thực hiện giữa các cá nhân cũng như giữa các nhóm.

-          Viết và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học

-          Sử dụng thành thạo các phần mềm cho chuyên ngành. Khả năng sử dụng máy chiếu, máy tính, đọc các bản đồ GPS, GIS.

-          Kỹ năng quản lý điều hành các dự án lập kế hoạch thực hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện, điều chỉnh kế hoạch khi có thay đổi.

-          Có trình độ ngoại ngữ, giao tiếp với người nước ngoài về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành kinh tế tài nguyên môi trường.

 

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM DTM (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành xét tuyển Mã ngành
16 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102
Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành |

Tổ hợp xét tuyến

Chỉ tiêu

15

| Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

7850102

A00 ; A01 ; A07 ; D01

60

Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 110   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học Công Nghiệp TP.HCM HUI (Hệ Đại học) ( tin 2022)
 

Tên ngành/ Nhóm ngành

Mã ngành Đại trà

Mã ngành Hệ CLC

Tổ hợp xét tuyển

23

Nhóm ngành Quản lý đất đai và Kinh tế tài nguyên gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

7850103

 

A01, C01, D01, D96

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.