Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Chuyên ngành Thủy lợi – Thủy điện thuộc ngành Kỹ thuật Xây dựng dành cho các sinh viên có sở thích về thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi (bao gồm các công trình bảo vệ bờ sông, hồ chứa thủy lợi, hệ thống tưới), nhà máy thủy điện. Chương trình bao gồm các môn cốt lõi cần thiết về kiến thức kỹ thuật xây dựng công trình tổng quát, các kiến thức xây dựng công trình chuyên sâu về thủy lợi, thủy điện..

 
Chương trình sẽ đào tạo thành những kỹ sư có tay nghề cao, có kiến thức chuyên môn vững vàng và kiến thức xã hội - nhân văn cần thiết; có khả năng phân tích, thiết kế, thi công và quản lý các công trình xây dựng nói chung và đặc biệt chuyên sâu về các công trình thủy lợi, thủy điện với tư duy và lập luận chặt chẽ, sáng tạo và chuyên nghiệp; có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.
 
- Triển vọng Nghề nghiệp
Cơ hội nghệ nghiệp bao gồm các công việc trong các lĩnh vực sau:
- Tư vấn thiết kế các công trình bảo vệ bờ sông, đê đập, cống thủy lợi, trạm thủy điện
- Thi công các công trình thủy công đồng bằng (cống, đê, đập), các nhà máy thủy điện
 
Các công ty thường tuyển dụng các kỹ sư chuyên ngành xây dựng thủy lợi, thủy điện sau khi tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa bao gồm: Sở giao thông công chánh, Sở nông nghiệp & phát triển nông thôn, các Công ty tư vấn thủy lợi (HEC2, VINA Mekong, ..), Công ty tư vấn thiết kế điện (Công ty Tư vấn điện 2, 3,…), các Viện nghiên cứu thủy lợi, Viện quy hoạch thuỷ lợi của trung ương và địa phương, các Công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện, ...

Mục tiêu của chương trình (Progrmame objectives): Liệt kê các mục tiêu

Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Công trình thủy, có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ kỹ thuật cao của đất nước.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

 • Sinh viên có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
 • Sinh viên cócác kiến thức kỹ thuật cơ sở ngành và chuyên ngành giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và thi công trong các công trình xây dựng công trình thủy, có tính sáng tạo trong họat động nghề nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu.
 • Sinh viên cókỹ năng cá nhân, nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc nhóm đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa.
 • Sinh viên có hiểu biết về kinh tế, chính trị;có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng.

 

 1. Chuẩn đầu ra của chương trình (Programme learning outcomes): Liệt kê các chuẩn đầu ra: Kiến thức, kỹ năng, thái độ
 • Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở
 • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như khả năng hiểu và phân tích số liệu trong các chuyên ngành xây dựng như kết cấu, vật liệu, địa chất, trắc địa, tài nguyên nước
 • Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, hay một quy trình đáp ứng được các nhu cầu trong trong điều kiện có các ràng buộc về mặt thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, khả năng sản xuất và tính bền vững
 • Khả năng hoạt động nhóm hiệu quả để hoàn thành một mục đích chung.
 • Khả năng nhận diện, xác lập, và giải quyết các vấn đề của kỹ thuật xây dựng.
 • Nhận thức rõ về trách nhiệm, đạo đức chuyên môn nghề nghiệp xây dựng
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả.Trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450
 • Nền tảng giáo dục đủ rộng để hiểu về sự tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng tham gia quá trình học tập suốt đời.
 • Kiến thức về các vấn đề đương đại, hiểu biết chủ trương chính sách, các vấn đề kinh tế và pháp luật của đất nước.
 • Khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng, và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật xây dựng.   

14.Triển vọng nghề nghiệp (Career prospect): cơ hội việc làm/ các đơn vị (công ty) tuyển dụng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại:

 • Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, ...
 • Công ty Tư vấn Xây dựng (NAGECCO, MIA, KORN, ARUP, ...)
 • Công ty Thi công Xây dựng (CotecCons, Hòa Bình, ...)
 • Công ty Thiết kế và Thi công M&E (REE, SEREFICO, ...)
 • Công ty Cấp nước của thành phố (SAWACO và các chi nhánh)
 • Công ty Thoát nước đô thị và các chi nhánh
 • Trung tâm chống ngập Tp. HCM
 • Công ty Tư vấn Thiết kế Thủy lợi (Hec2, ...)
 • Công ty Tư vấn Thiết kế Điện (PECC3, ...)
 • Công ty Tư  vấn và Thi công Môi trường
 • Giảng dạy tại các trường đại học ngành Xây dựng, Cấp thoát nước, Môi trường
 • Các Viện nghiên cứu về nước (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, ...)

Nội dung được tham khảo từ website của trường Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Link nguồn tham chiếu:

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=1072

http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=29

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

Trường đại học thủy lợi - TLA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường Đại học giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) - GHA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo
29 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
Trường đại học thủy lợi (cơ sở 2) - TLS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷTLS1013535Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh