Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật địa chất

Tìm hiểu Ngành Kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa chất là ngành kỹ thuật ứng dụng khoa học địa chất để xác định các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến thiết kế, thi công, vận hành các công trình kỹ thuật và duy trì các công trình này hoạt động tốt. Các nhà địa chất được đào tạo trong lĩnh vực này nghiên cứu và đưa ra các đề xuất, phân tích và thiết kế về địa chất và địa kỹ thuật liên quan đến sự phát triển của nhân loại.

Những nghiên cứu về kỹ thuật địa chất có thể được tiến hành trong giai đoạn lập kế hoạch, phân tích tác động môi trường, thiết kế xây dựng của các dự án, và trong thời gian sau khi dự án đã hoàn thành. Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này bao gồm: tai biến địa chất, địa kỹ thuật, đặc tính vật liệu, trượt đất và khảo sát ổn định mái dốc, xói mòn, ngập lụt, thoát nước, và địa chấn. Các nghiên cứu về kỹ thuật địa chất liên quan đến việc nhận dạng và phân tích các quá trình tự nhiên dựa trên những quy luật địa chất, và từ đó các nhà địa chất đưa ra những đánh giá về tác động của các quá trình này đến các công trình của con người, và dựa trên những hiểu biết chuyên môn để giảm thiểu các tai biến. Kỹ thuật này được áp dụng nhằm giúp con người ngăn chặn và giảm thiểu các thiệt hại do môi trường địa chất gây ra.

Công việc đảm nhiệm:

Liên quan tới nước ngầm và nước dưới đất: kiến thức về cơ học đất, các hành vi và ứng xử của nó khi có công trình tác động bên trên và các công trình ngầm sâu trong lòng đất. Xác định uy luật vận động của nước ngầm, nước dưới đất ảnh hưởng đến chất lượng nền móng công trình. Thực hiện nghiên cứu và đánh giá tác động công trình lên sự ổn định của nền móng. Thực hiện tư vấn, thiết kế, xử lý nền và móng, các công trình dân dụng và công nghiệp, thuỷ điện, thuỷ lợi; đánh giá tiềm năng trữ lượng, thiết kế hệ thống khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Liên quan tới Địa chất môi trường: áp dụng và khai thác những tri thức của khoa học Trái Đất để tìm hiểu các qui luật vận động của Trái Đất để giúp con người khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường an toàn – bền vững. Thực hiện các công việc kỹ thuật môi trường địa chất, quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường trong các lĩnh vực liên quan như bảo vệ môi trường trong ngành công ngiệp dầu khí, môi trường trong khai thác mỏ, bảo vệ môi trường lưu vực sông, hồ và đới bờ biển; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.

Liên quan tới Địa chất khoáng sản: thực hiện thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản: các loại hình khoáng sản bao gồm sự phân bố, tính kinh tế, phương thức tìm kiếm, thăm dò, khai thác mỏ, môi trường trong khai thác mỏ, và quản lý dự án. Lập các đề án và báo cáo trong tìm kiếm thăm dò, thiết kế và khai thác mỏ, có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành về thiết kế khai thác mỏ, chế biến khoáng sản, viễn thám, GIS..

Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh ngành kỹ thuật địa chất


Tham khảo:
- Wikipedia
- Đại học Bách Khoa Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật địa chất

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật địa chất

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật địa chất

Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

 

 

 

 

7

7520501

Kỹ thuật địa chất

A00

A01

C04

D01

Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Ngành

Mã ngành |

Tổ hợp xét tuyến

Chỉ tiêu

12

Kỹ thuật địa chất

7520501

A00 ; A01 ; D01 ; D15

40

Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) QHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật địa chất QHT19 30   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật địa chất75205012510Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh