Điểm chuẩn ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Bảng điểm chuẩn 2021 cho ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Điểm chuẩn 2021 - VLU - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
5 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; C00; C19 15
Điểm chuẩn 2021 - VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7810103A Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành C00; D01; D10; D15 25
14 7810103B Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Hướng dẫn du lịch C00; D01; D10; D15 24
Điểm chuẩn 2021 - VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
37 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 27.3
38 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A16; D01; D78; D96 26.3
Điểm chuẩn 2021 - UKH - Đại học Khánh Hòa
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; A01; D15; D14 15
Điểm chuẩn 2021 - UKB - Đại Học Kinh Bắc
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 15
Điểm chuẩn 2021 - UEF - Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C00 20
Điểm chuẩn 2021 - TTB - Đại Học Tây Bắc
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - TSN - Đại Học Nha Trang
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D07; D96 ---
30 7810103P Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D97 18 Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0
Điểm chuẩn 2021 - TQU - Đại học Tân Trào
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15
Điểm chuẩn 2021 - THV - Đại Học Hùng Vương
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 17
Điểm chuẩn 2021 - THP - Đại Học Hải Phòng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
29 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; D06; D15 14
Điểm chuẩn 2021 - TDL - Đại Học Đà Lạt
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D78 17.5
Điểm chuẩn 2021 - TCT - Đại Học Cần Thơ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
78 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 25
Điểm chuẩn 2021 - SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
66 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26.5 TTNV = 4
67 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 23.95 TTNV = 9
Điểm chuẩn 2021 - SDU - Đại học Sao Đỏ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16
Điểm chuẩn 2021 - QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
88 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 27
89 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 26.6
90 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 26.8
91 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 25.4
92 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 25.3
93 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D14 25.3
Điểm chuẩn 2021 - NTT - Đại Học Nguyễn Tất Thành
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
41 7810103 Du lịch C00; D01; D14; D15 15
Điểm chuẩn 2021 - NHF - Đại Học Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) D01 35.6 Môn ngoại ngữ nhân 2
25 7810103 CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CLC D01 34.55 Môn ngoại ngữ nhân 2
Điểm chuẩn 2021 - MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 32.61
Điểm chuẩn 2021 - LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; C15; D01 15
Điểm chuẩn 2021 - KTD - Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
13 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 14.2
Điểm chuẩn 2021 - KSV - Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 16
Điểm chuẩn 2021 - KSA - Đại Học Kinh Tế TPHCM
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
10 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
26 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 24 TPHCM
Điểm chuẩn 2021 - KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
15 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 27.2
Điểm chuẩn 2021 - HSU - Đại Học Hoa Sen
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D09 16