Thông tin tuyển sinh Kỹ thuật hàng không

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật hàng không

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Kỹ thuật hàng không 7520120 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Bảo trì và Kỹ thuật hàng không

7520120

A00, A01, A02, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật Hàng không TE3 50   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Quản trị kinh doanh:

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị ngoại thương

- Quản trị văn phòng

- Quản trị logistics

- Quản trị hàng không

7340101

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

 C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Kỹ thuật Hàng không

7520120

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

50

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật Hàng không;(Nhóm ngành) 145 100   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Công nghệ Hàng không vũ trụCN7582Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Tuyển sinh hệ Cao đẳng + chính quy, chuyên nghiệp - Khánh Hòa - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Kỹ thuật Hàng không

6510304

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

8