Thông tin tuyển sinh ngành Bảo hiểm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bảo hiểm

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Hà Nội - tin 2019
Bảo hiểm 7340204 150   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên ngành/ chuyên ngành
Chương trình đại trà

Mã xét tuyển

Mã tổ hợp môn xét  tuyển

Chỉ  

tiêu

Tài chính -  Ngân hàng 3

Ngân hàng 

Tài chính bảo hiểm 

Đầu tư tài chính

73402013..

A00; A01; D01; D07 

310

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Bảo hiểm 7340204 150   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) EP02 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Chương trình đào tạo

Mã trường KSA

Mã xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu 2022

Bảo hiểm (S)

7340204

A00, A01, D01, D07

50

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - - tin 2019
Bảo hiểm7340204100Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Tài chính – Ngân hàng
Các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; Tài chính – Bảo hiểm; Thẩm định giá
73402015050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
6