Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 30 70 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 45 5 Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Kỹ thuật hình ảnh y học 

7720602 

79 

06 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học7720602120Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học772060260Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720602TP20Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720602TQ20Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Kỹ thuật hình ảnh y học772060250Toán, Hóa học, Sinh học
8