Thông tin tuyển sinh ngành Tâm lý học giáo dục

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Tâm lý học giáo dục

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Tâm lý học giáo dục 7310403 20 10 Toán, Vật lí, Hóa học   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu PT1

Tâm lý học giáo dục

7310403C

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)

30

Tâm lý học giáo dục

7310403D

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03)

10

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

29

Tâm lý học giáo dục

7310403

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

Tâm lý học giáo dục

7310403

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Tâm lý học giáo dục

7310403

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Tâm lý học giáo dục73104034218Toán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Tâm lý học giáo dục73104031515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
5