Thông tin tuyển sinh ngành Y học dự phòng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Y học dự phòng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Y học dự phòng 7720110 50 50 Toán, Hóa học, Sinh học Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Sinh học          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Y học dự phòng
Học 6 năm tập trung chính quy
7720110 90   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa - tin 2019
Y học dự phòng 7720110 80   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Y học dự phòng 

7720110 

112 

08 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Y học dự phòng

(Học viện tuyển sinh gửi đi đào tạo tại các trường ĐH đào tạo ngành Y học dự phòng  ngoài  Quân đội)

7720110

Toán, Hóa, Sinh

10

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Y học dự phòng772011060Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Y học dự phòng772011050Toán, Hóa học, Sinh họcToánToán, Sinh học, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Y học dự phòng77201102030Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Bình - tin 2019
Y học dự phòng
Trường dành 6 chỉ tiêu cho tuyển sinh theo nguồn khác (dự bị,cử tuyển, LHS...)
7720110546Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng - tin 2019
Y học dự phòng (B)7720110B40Toán, Hóa học, Sinh học
Y học dự phòng (B8)7720110B840Toán, Sinh học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Y học dự phòng772011050Toán, Hóa học, Sinh học
11