Thông tin tuyển sinh ngành Y tế công cộng

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Y tế công cộng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Y tế công cộng 7720701 20   Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
Liên thông ĐH Y tế Công cộng 7720701LT 20   Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2019
Y tế công cộng
Học 4 năm tập trung chính quy
7720701 30   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Thanh Hóa - tin 2019
Y tế công cộng 7720701 50   Toán, Hóa học, Sinh học                
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Y tế công cộng 7720701 80 60 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Hóa học, Sinh học   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Sinh học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Y tế công cộng 

7720701 

83 

07 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Y tế công cộng772070150Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định - tin 2019
Y tế công cộng77207011010Toán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhHóaToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM
7720701TP25Toán, Hóa học, Sinh học
Y tế công cộng
Mã ngành này áp dụng cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP.HCM
7720701TQ25Toán, Hóa học, Sinh học
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Y tế công cộng772070130Toán, Hóa học, Sinh học
9