Thông tin tuyển sinh Toán ứng dụng

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Toán ứng dụng

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Tiền Giang - tin 2019
Toán ứng dụng 7460112 24 16 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh   Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Toán ứng dụng 7460112 25 25 Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh Toán      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Toán ứng dụng

7460112

80

A00, A01, A02, B00

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Toán ứng dụng 7460112 80 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - An Giang - tin 2019
Toán ứng dụng 7460112 18 12 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Toán ứng dụng

7460112

A00, A01, A02, B00

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) GHA-06 50   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành học

Đại học Quốc tế cấp bằng

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu (Dự kiến)

Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro)

7460112

A00; A01

50

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Toán ứng dụng 

7460112

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Chương trình đào tạo

ngành tuyển sinh

Môn xét tuyển 

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)

7310108_413

· A00 (Toán – Lý – Hóa)

· A01 (Toán – Lý – Anh)

· D01 (Toán – Văn – Anh)

· D07 (Toán – Hóa Anh)

Toán kinh tế

(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao)

7310108_413C

· A00 (Toán – Lý – Hóa)

· A01 (Toán – Lý – Anh)

· D01 (Toán – Văn – Anh)

· D07 (Toán – Hóa Anh)

Toán kinh tế

(Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao bằng tiếng Anh)

7310108_413CA

· A00 (Toán – Lý – Hóa)

· A01 (Toán – Lý – Anh)

· D01 (Toán – Văn – Anh)

· D07 (Toán – Hóa Anh)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Toán ứng dụng74601124020Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToán
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Bình - tin 2019
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng7460112
Toán ứng dụng74601121040
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Toán ứng dụng
Các chương trình đào tạo: Toán kinh tế
74601122010Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Toán ứng dụng746011270Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToán
14