Đại học các tỉnh miền Bắc

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Lào Cai -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Ninh -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hưng Yên -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Dương -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Thọ -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Bình -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hải Phòng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Sơn La - tin 2018
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định - tin 2018
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định - tin 2018
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nam - tin 2015