Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Hồ sỹ Hùng Có tư vấn nhanh - 11/02/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Thị Mỹ Linh Có tư vấn nhanh - 10/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
tran thi kim duyen Có tư vấn nhanh - 09/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Bích Trâm Có tư vấn nhanh - 09/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tan Dat Có tư vấn nhanh - 09/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ ngọc thành Có tư vấn nhanh - 09/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học giữa chừng lớp 8
Nguyễn Tấn Thịnh Có tư vấn nhanh - 08/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tấn Thịnh Có tư vấn nhanh - 08/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị bích tuyền Có tư vấn nhanh - 08/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E đã học hết lớp 8 và được đặc cách lấy bằng lớp 9 bổ túc, vậy e phải học bổ túc lớp 9 hay 10 ạ?
Nguyễn Văn văn Có tư vấn nhanh - 07/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn văn Có tư vấn nhanh - 07/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
lê Thuý Kiều Có tư vấn nhanh - 07/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trần Quế Anh Có tư vấn nhanh - 07/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nên nghỉ học kiếm tiền
Nguyễn Thị Thuỳ Dương Có tư vấn nhanh - 07/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng Thái Thiên Có tư vấn nhanh - 06/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đoàn Thị Tuyết Thanh Có tư vấn nhanh - 06/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thuỳ Dương Có tư vấn nhanh - 06/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Lâm Phương Ngân Có tư vấn nhanh - 05/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tan Dat Có tư vấn nhanh - 05/02/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nghĩ giữa lớp 9
Lê Quỳnh Thi Có tư vấn nhanh - 05/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
vì gia đình gặp khó khăn nên em phải nghỉ học giữa năm lớp 7. Năm nay em 15 tuổi và mong muốn tiếp tục học lại
Trần thị Lê linh Có tư vấn nhanh - 04/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tan Dat Có tư vấn nhanh - 04/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nghĩ học lớp 9 giữa chừng
Phan tan dat Có tư vấn nhanh - 04/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tan dat Có tư vấn nhanh - 04/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nghĩ lớp 9 giữa chừng
Phan tan Dat Có tư vấn nhanh - 04/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn