Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê Văn Trường Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Khánh Ly Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
gia đình khó khăn không có điều kiện nên phải dừng việc học
Nguyễn Thị Phương Ngày gửi: - 07/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mai Thanh Thúy Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mình muốn học online ạk
Học trực tuyến tại nhà qua máy tính hoặc điện thoại
Thạch văn khuyến Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Bích Phượng Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn thị ngọc Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
muốn học online được không ạ
Nguyễn thị ngọc Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
có thể học online được không ạ
Nguyễn Văn Chí Khang Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Văn Chánh Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần thị mộng trúc Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Kiều An Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Minh Quý Ngày gửi: - 06/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Mong thầy cô giúp đỡ em ạ
ĐINH TRỌNG TUÂN Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trước đây tôi học đến lớp 10 nhưng do gia đình gặp khó khăn tôi đã nghỉ học và đi lao động để kiếm thêm thu nhập. Nhưng do hiện nay đi tìm việc gặp nhiều hạn chế nên tôi muốn tham gia học hết chương trình cấp 3
Huỳnh Bả Yến Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Thị Kiều Danh Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Văn Việt Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Thị Minh Thiện Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
võ viết khẩn Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Trung Hiếu Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Uyên Kim Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mai Huyền Trang Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì bệnh đau đầu và ốm yếu
Đặng Minh thư Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ko khó khăn
Lê Thị Sơn Nữ Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Sơn Nữ Ngày gửi: - 05/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn