Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê Thanh Nhàn Ngày gửi: - 20/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do khi trước em bị bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ nên khi em vừa thi xong lớp 8 em nghỉ học và gia đình em cũng hoàn cảnh nên em nghỉ ở nhà để đi làm kím tiền phụ giúp gia đình và trách bị bạo lực
Bui tuân Kiet Ngày gửi: - 20/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần kim phụng Ngày gửi: - 20/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia cảnh khó khăn nghỉ học sớm
Trần kim phụng Ngày gửi: - 20/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn nghĩ học sớm
Hồ Văn Hoàng Ngày gửi: - 19/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Văn Hoàng Ngày gửi: - 19/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Chế hữu thưng Ngày gửi: - 19/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăng
Vũ Thị Sao Ngày gửi: - 19/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Gia Tuấn Khải Ngày gửi: - 18/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị thanh thảo Ngày gửi: - 18/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
LÊ QUỐC THINH Ngày gửi: - 18/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lâm Thị Huỳnh Như Ngày gửi: - 18/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em học hết lớp 5 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, e phải nghỉ học để chăm em trai cho mẹ đi làm
Trần Thị Hồng Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Y nguôt niê Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước do hoàn cảnh khó khăn nên mới nghỉ học
Nguyễn Trần Trường Anh Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Văn Hoàng Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồng thắm Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Luobg tam 5tr
hín cỏng dếnh Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hải Long Ngày gửi: - 17/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
phạm quốc cường Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Văn Hoàng Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Tấn Vị Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia Đình gặp khó khăn phải nghỉ học giữa chừng để phụ giúp
Huynh Thi Yen Nhi Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình nói là con gái học chi nhiều nên học xong lớp 8, nhà cho nghỉ học và đi làm công nhân. Được cô giáo động viên nên em muốn hoàn thành bậc THCS . Hiện em đang thất nghiệp, chỉ đi phụ bán xe bánh mì buổi sáng và học tiếng buổi tối.
LÊ QUANG HOẢN Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do giai đoạn ccgd và chia tỉnh năm 1989 lúc đó không được caps bằng lớp 8
TRƯƠNG THỊ ĐỊNH Ngày gửi: - 16/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh mình khó khăn nên gia đình đã ngưng việc học.. bây giờ cuộc sống đi làm bắc buộc người đi xin việc phải có bằng cấp nên mình tìm đến để tư vấn việc học được tiếp tục