Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Xuân Thị Ngọc Hân Ngày gửi: - 07/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Tuấn Ngày gửi: - 07/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị Nhi Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học hết lớp 7 vừa lên lớp 8 học được giữa học kỳ thì gia đình em không có khả năng cho e học nữa, nên em phải nghỉ giữa chừng, giờ em đã có gia đình và 2 con cũng đã lớn em muốn học lại để có bằng 12 chính quy xin việc cho dễ ạ
Vũ Hoàng Thiện Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em học xong nữa lớp 8 ạ
Nguyễn Hữu Hoàng Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
em muốn tìm lớp gấp lắm ạ em cần học bổ túc l8,9
Lê Văn Tú Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc nhỏ vì gia đình khó khăn nên phải nghỉ học để giúp đỡ gia đình
Lê Hồng Sơn Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Thanh Hậu Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trước đây cuộc sống của tôi khó khăn nên đã nghỉ học giờ tôi muốn tiếp tục việc học này
Nguyễn thị thúy vân Ngày gửi: - 06/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phùng Kim Phụng Ngày gửi: - 05/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Sumi Ngày gửi: - 05/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình em khó khăn, khi học xong cấp 2 thì em đã phải nghỉ học, sau một thời gian sắp xếp được công việc thì em muốn học tiếp lấy bằng cấp 3 để thực hiện ước mơ, thì em cần chuẩn bị những giấy tờ gì vậy ạ
Huỳnh minh tiến Ngày gửi: - 05/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đã trên 30 tuổi
Huỳnh minh tiến Ngày gửi: - 05/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Minh Trường Ngày gửi: - 05/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Làm việc tại Ban CHQS xã Định Hoà
trần long hoàng Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị Kim Đang Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoàng phúc Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Minh Tiến Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngày trước điều kiện khó khăn nên không tiếp tục học được
Gịp phát tiền Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Tú Kim Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đình Hùng Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh thuỵ ái vy Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do đi làm sớm nên tôi chưa có bằng cấp 3
Nguyễn thị thảo phương Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang đi làm
võ thị bích tiền Ngày gửi: - 04/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
đặng duy vũ dương Ngày gửi: - 03/05/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em chưa tốt nghiệp lớp 9 ạ em muốn kiếm trường bổ túc lớp 9