Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Trịnh Thị Thanh Hồng Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi muốn tìm lớp học có thể học online
Nguyễn Văn Khoa Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc nhỏ tự ti, giờ lại hối hận
Trần Phú Quốc Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
diệp chí linh Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Chí Linh Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tú Anh Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Văn Cương Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Văn Cương Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Phú Quốc Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Minh Thư Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học bổ túc lên cấp 3 để có thể học phụ tá nha khoa
CÀ VĂN HẠC Ngày gửi: - 08/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hoàng nam Ngày gửi: - 07/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
DANH TRỌNG Ngày gửi: - 07/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Nhật Sinh Ngày gửi: - 07/11/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học tiếp để lấy bằng chính quy THPT
ngọc Hạnh Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thành Linh Quyền Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Võ Khánh Như Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô thị diễm my Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc trước do hoàn cảnh gia đình khó khăn em đông nên nghỉ học
Trần Tấn Phát Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
trước đây tôi có đi học như những người khác nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải nghỉ học đi làm giờ tôi muốn học lại
Nguyễn Ngọc Phương Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Quách tỷ Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trương Văn Dỏng Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
LÂM THÀNH NHÂN Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mai Vũ Tuấn Thịnh Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê đỗ bảo vinh Ngày gửi: - 06/11/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn