Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Thanh Tròn Ngày gửi: - 04/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn nên nghỉ học
Nguyễn Tuấn Trọng Ngày gửi: - 04/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống hog ổn định cho lắm
Đinh Hải Sơn Ngày gửi: - 04/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Kim Ngân Ngày gửi: - 04/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
E muốn học lại chương trình phổ thông. Rất mong sự hổ trợ của mọi người.
Nguyễn cao kim yến Ngày gửi: - 04/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thân Thương Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Thái thanh hoàng Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E muốn đăng ký học lại . Gì e thấy việc học rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay . E xin cảm ơn.
Thái thanh hoàng Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E muốn đăng ký học lại. Gì e thấy việc học rất quan trọng trong cuộc sống hiện nay.e xin cảm ơn
Nguyễn Văn Việt Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đồng thanh hường Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lầu a thông Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn
Phùng Ngọc Thúy hằng Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Văn Tấn Ngọc Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Trang Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà không có điều kiện nên nghỉ học ạ
Lê Thị Sơn Nữ Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Nguyễn Mai phương Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thị Bích chi Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Chào thầy ạ!
Năm nay e 36t e đã học xong chương trình THCS .Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên e k có cơ hội học chương THPT, bây giờ e đang đi làm và chuyên về ngoại ngữ tiếng Trung và e đang muốn tìm lớp học để thi lấy bằng THPT .
SƠN DUY TÂN Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn sơn Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Anh Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn tham khảo học bổ túc cấp 3
Lê Văn Tú Ngày gửi: - 03/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trước đây gia đình khó khăn không đủ điều kiện để học
Nguyễn thị huệ Ngày gửi: - 02/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê thị ánh hồng Ngày gửi: - 02/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
trương văn hậu Ngày gửi: - 02/06/2024
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Đặng Thành Nhân Ngày gửi: - 02/06/2024
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn