Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê Lý Tường Vi Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Mã Thị Hoài Thương Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hồ Tấn Lập Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn nên bỏ học lớp 9
Nguyễn hạ Thương Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lý Hoàng Trâm Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Anh Khoa Ngày gửi: - 04/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Mạnh Hải Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đã 37 tuổi Đang làm việc nhưng muốn học có bằng cấp 3 để học lên Đại Học được ko thầy, có bằng cấp 2 nhưng vì dọn nhà đã thất lạc.
Lương Thị Linh Đoan Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi muốn học ban đêm để thuận tiện việc đi làm ban ngày
Nguyễn văn khôi Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lộc Thị Hiền Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mong muốn dk bằng cấp 3
Nguyễn văn khôi Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lộc Thị Hiền Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Mong muốn có bằng cấp 3 để đi làm rễ
Đoàn Thanh Tâm Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Khi trước vì nhà nghèo nên phải nghỉ học đi làm sớm. Giờ có mức lương cũng ổn nên muốn tiếp tục việc học để có công việc ổn định và lương cao hơn lao động tay chân.
Nguyễn văn mạnh Ngày gửi: - 03/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
Huỳnh Minh Khởi Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn muốn cho học nghề giảm bớt gánh nặng kinh tế,màu có thu nhập để lo gia đình.
Đặng Ngọc Nhi Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm thị nhài Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vàng A Hoà Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi sinh năm 2001 hiện tại tôi đang tại ngũ nếu có lớp tôi có thể đi học vào năm 2024
Trần Xuân Thịnh Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em 20 tuổi và em muốn học lại để lấy bằng cấp 3 để tìm kiếm cơ hội đi nước ngoài ạ
Ngô Văn Đức Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi muốn học hết cấp 2 tại vì gia đình tôi rất khó khăn giờ tôi muốn xin đi học lại bố tục kiem bằng để làm nghề
Kiên nghĩa Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thanh Tuấn Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hoàng Mỹ Tiên Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Con đang đi làm, lịch đi làm của con là từ 11h00 trưa đến 5h00 chiều
Ngô Văn Đức Ngày gửi: - 02/12/2023
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nay tôi muốn xin học vào hết cấp 2 để có bằng về xin việc làm vì gia đình tôi rất khó khăn trong gia đình