Ngành Địa lý học

Ngành Địa lý học

Địa lý học, ngày nay, đã trở thành một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - xã hội và kỹ thuật-công nghệ, thể hiện ở ba lĩnh vực chính: Địa lý tự nhiên - môi trường, Địa lý nhân văn và Địa thông tin.

 

Kiến thức

a. Kiến thức giáo dục đại cương

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

b. Kiến thức cơ sở ngành

- Có kiến thức nền tảng của Khoa học Địa lý.

- Có kiến thức về lịch sử phát triển Khoa học Địa lý, kiến thức về tư duy lãnh thổ, tư duy

- liên ngành và tư duy hệ thống.

- Có kiến thức đại cương về các phương pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu (Bản đồ,

viễn thám, GIS) sử dụng trong Khoa học Địa lý.

Có kiến thức nền tảng liên quan đến các chuyên ngành sinh viên lựa chọn theo học trong

 năm 3 và năm 4.

c. Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và kiến thức thực tế (thông qua các đợt thực tập thực tế chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, thiết kế đồ án, khóa luận tốt nghiệp).

 

Thông tin này được tham khảo từ chương trình đào tạo của trường Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Địa lý học

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Địa lý học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Địa lý học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Địa lý học

Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

35

7310501

Địa lý học

301

Xét tuyển thẳng

3

 

 

 

 

 

7310501

Địa lý học

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

6

 

 

 

 

 

7310501

Địa lý học

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

3

D10

D15

D78

C00

 

7310501

Địa lý học

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

18

D10

D15

D78

C00

Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

25

Địa lý học (dự kiến)

7310501

 

30

A07, C00, D14, D15

Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
13 Địa lý học 95
Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Địa lý học
Đại học Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
73105013020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânĐịa líToán, Địa lí, Tiếng AnhĐịa líNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhĐịa lí