Ngành Địa lý học

Địa lý học, ngày nay, đã trở thành một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - xã hội và kỹ thuật-công nghệ, thể hiện ở ba lĩnh vực chính: Địa lý tự nhiên - môi trường, Địa lý nhân văn và Địa thông tin.

 

Ngành Địa lý học

Kiến thức

a. Kiến thức giáo dục đại cương

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

b. Kiến thức cơ sở ngành

- Có kiến thức nền tảng của Khoa học Địa lý.

- Có kiến thức về lịch sử phát triển Khoa học Địa lý, kiến thức về tư duy lãnh thổ, tư duy

- liên ngành và tư duy hệ thống.

- Có kiến thức đại cương về các phương pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu (Bản đồ,

viễn thám, GIS) sử dụng trong Khoa học Địa lý.

Có kiến thức nền tảng liên quan đến các chuyên ngành sinh viên lựa chọn theo học trong

 năm 3 và năm 4.

c. Kiến thức chuyên ngành

Sinh viên có kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành và kiến thức thực tế (thông qua các đợt thực tập thực tế chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, thiết kế đồ án, khóa luận tốt nghiệp).

 

Thông tin này được tham khảo từ chương trình đào tạo của trường Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Địa lý học
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Địa lý học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Địa lý học, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Địa lý học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Địa lý học

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Địa lý học
 • Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Địa lý học 7310501 33 17 Toán, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vật lí   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Địa lý học73105016525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhĐịa lí
 • Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Địa lý học
  Đại học Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
  73105013020Ngữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânĐịa líToán, Địa lí, Tiếng AnhĐịa líNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhĐịa lí
 • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Địa lý học73105016535Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líĐịa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhĐịa lí

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc