Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Phục hồi chức năng.

Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Phục hồi chức năng vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ Phục hồi chức năng.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng
 • Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 50 50 Toán, Vật lí, Hóa học Hóa Toán, Hóa học, Sinh học Hóa          
 • Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2021)

  Kỹ thuật phục hồi chức năng 

  7720603 

  75 

  05 

  B00 

       
 • Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật phục hồi chức năng
  Kỹ thuật phục hồi chức năng/ Vật lý trị liệu
  772060380Toán, Hóa học, Sinh học
 • Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Kỹ thuật phục hồi chức năng772060340Toán, Hóa học, Sinh học