Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Phục hồi chức năng.

Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Phục hồi chức năng vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ Phục hồi chức năng.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Trà Vinh

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

34

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Trường đại học Y Dược TP.HCM - YDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ

hợp môn

Tổ

hợp môn

47.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

63

B00

A00

48.

7720603_02

Kỹ thuật phục hồi chức năng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế)

35

B00

A00

49.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

1

   

50.

7720603

Kỹ thuật phục hồi chức năng

1

   
Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Ngành học

7720603

Kỹ thuật Phục hồi chức năng ( Vật lý trị liệu , Hoạt động trị liệu

Ngôn ngữ trị liệu )

Trường đại học y tế công cộng - YTC (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

STT

 

Mã ngành

 

NGÀNH

Dự kiến

chỉ tiêu

 

 

 

 

5.

7720603

Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng

130

B00

A00

D01

A01

Trường đại học Kỹ Thuật y- dược Đà Nẵng YDN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Kỹ thuật phục hồi chức năng772060340Toán, Hóa học, Sinh học