Ngành Ngôn ngữ Nga

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nga có phẩm chất chính trị và đạo đức xã hội chủ nghĩa để nêu gương tốt trong xã hội, là nhân tố có ý thức cao của xã hội, có kiến thức sâu rộng, có khả năng ngôn ngữ cũng như năng lực chuyên môn tốt để hoàn thành tốt mọi công việc được giao, chuyên môn, có năng lực tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nâng cao kiến thức của nơi công tác và đòi hỏi không ngừng thay đổi ngày càng cao của xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành ngôn ngữ Nga:

  • Hình thành một cách đầy đủ ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức của một công dân xã hội chủ nghĩa.
  • Phát triển kiến thức phổ thông đủ rộng và sâu để thực hiện công tác tại các cơ sở nơi làm việc, hình thành năng lực tiếng Nga ở cấp độ 4/6 theo Khung năng lực 6 bậc của Việt Nam và năng lực ngoại ngữ hai BẬC 3/6.
  • Có kiến thức và ngôn ngữ ứng dụng đầy đủ để áp dụng vào công việc như dịch thuật, nghiên cứu ngôn ngữ, làm việc trong các lĩnh vực lien quan về du lịch….
  • Phát triển đầy đủ kiến thức về tâm lý, kĩ năng ứng xử, giao tiếp tốt.
  • Có nguyện vọng và niềm đam mê trong công việc, có tính khoa học và tính chuyên nghiệp ngày càng cao để đáp ứng đòi hỏi của xã hội hiện đại.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Ngôn ngữ Nga

Video clip liên quan Ngành Ngôn ngữ Nga

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Ngôn ngữ Nga

Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

27

7220202

Ngôn ngữ Nga

301

Xét tuyển thẳng

8

 

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

16

 

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

401

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

24

D01

 

 

 

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

8

D01

D02

D80

D78

 

7220202

Ngôn ngữ Nga

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

24

D01

D02

D80

D78

Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
22 Ngôn ngữ Nga 65
Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) - QHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác
   3. Ngôn ngữ Nga 7220202 35 35
Trường Đại học Hà Nội - NHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

2

7220202

Ngôn ngữ Nga

Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02)  hoặc TIẾNG ANH (D01)

150

Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng) DDF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
5 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Nga*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D02
2. D96
3. D78
Trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị(*) - DCQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển (đối với phương thức 1,2)
16 Ngôn ngữ Nga 7220202 D07, D11, D01, D14
Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế) DHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Sư phạm Tiếng Anh714023120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Nga722020240Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng NgaTiếng NgaNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng NgaTiếng Nga
Trường đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội (*) - DQK (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Ngôn ngữ Nga 7220202 30 30 Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Lịch sử, Tiếng Anh   Toán, Địa lí, Tiếng Anh    
HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ (hệ quân sự)- NQH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

Tên trường,

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành Ngôn ngữ Nga

7220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

10