Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Pháp có phẩm chất chính trị và đạo đức xã hội chủ nghĩa để nêu gương tốt trong xã hội, là nhân tố có ý cho xã hội, có kiến thức sâu rộng, khả năng ngôn ngữ cũng như năng lực chuyên môn tốt để hoàn thành tốt mọi công việc được giao phó, chuyên môn, có năng lực tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu nâng cao kiến thức của nơi công tác và đòi hỏi không ngừng thay đổi ngày càng cao của xã hội.

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành ngôn ngữ - du lịch tiếng Pháp:

- Hình thành một cách đầy đủ ý thức chính trị và phẩm chất đạo đức của một công dân xã hội chủ nghĩa.

- Phát triển kiến thức phổ thông đủ rộng và sâu để thực hiện công tác tại các cơ sở nơi làm việc, hình thành năng lực tiếng Pháp ở cấp độ 4/6theo Khung năng lực 6 bậc của Việt Nam và năng lực ngoại ngữ hai 3/6.

- Có kiến thức và ngôn ngữ ứng dụng đầy đủ để áp dụng vào công việc như dịch thuật, nghiên cứu ngôn ngữ, làm việc trong các công ty du lịch….

- Phát triển đầy đủ kiến thức về tâm lý, kĩ năng ứng xư, giao tiếp tốt. - Có nguyện vọng và niềm đa mê trong công việc, có tính khoa học và tính chuyên nghiệp ngày càng cao để đáp ứng đòi hỏi xã hội hiện đại.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Huế

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp

Video clip liên quan Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Ngôn ngữ Pháp, tiếng Pháp

Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

28

7220203

Ngôn ngữ Pháp

301

Xét tuyển thẳng

10

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

20

 

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

401

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

30

D01

 

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

10

D01

D03

 

 

 

7220203

Ngôn ngữ Pháp

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

30

D01

D03

 

 

Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
23 Ngôn ngữ Pháp 85
Trường đại học ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) - QHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã ngành Theo KQ thi THPT Theo phương thức khác
   4. Ngôn ngữ Pháp 7220203 50 50
Trường đại học ngoại thương - NTH (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành đào tạo

Ngành ngôn ngữ Pháp

Trường Đại học Hà Nội - NHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

3

7220203

Ngôn ngữ Pháp

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03)  hoặc TIẾNG ANH (D01)

120

Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Đà Nẵng) DDF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành - Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
6 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 1A. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh*2
1B. Ngữ văn + Toán + Tiếng Pháp*2
2. Toán + KHXH + Tiếng Anh*2
3. Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh*2
1A. D01
1B. D03
2. D96
3. D78
Trường đại học Ngoại Ngữ (ĐH Huế) DHF (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Sư phạm Tiếng Anh714023120Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp722020350Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng PhápTiếng PhápNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng PhápTiếng Pháp
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Ngôn ngữ Pháp

- Tiếng Pháp thương mại – du lịch,

- Tiếng Pháp biên - phiên dịch

7220203

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa, Tiếng Anh

D15: Văn, Địa, Tiếng Anh