Ngành Phát triển nông thôn

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ trình độ đại học về phát triển nông thôn có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có kiến thức cơ bản vững vàng, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức và phát triển nông thôn, có khả năng làm việc trong các đơn vị, tổ chức Nhà nước và tư nhân, các tổ chức đoàn thể - xã hội và tổ chức phi chính phủ liên quan đến phát triển nông thôn.

2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức cơ bản về xã hội học và phát triển nông thôn, kinh tế nông thôn, phát triển cộng đồng, quản lý và phát triển nông thôn.

Có kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch phát triển, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các chương trình, dự án phát triển nông thôn, tư vấn các vấn đề phát triển trong nông thôn.

Có năng lực nghiên cứu, phát triển nông thôn theo hướng hiện đại và phát triển bền vững.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Phát triển nông thôn

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Phát triển nông thôn

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Phát triển nông thôn

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Phát triển nông thôn

Trường đại học An Giang TAG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
25 7620116 Phát triển nông thôn
Trường đại học Nông Lâm TP.HCM NLS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành Tổng chi tiêu Tổ hợp xét tuyển
7620116 Phát triển nông thôn 50 A00 , A01 , D01
Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

18

Phát triển nông thôn

7620116

A00, B00, C02

50

Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Chuyên ngành Quản lý nhà nướcvề nông nghiệp và phát triển nông thôn
Học tại Trụ sở Hà Nội
7310205-03 15 5 Toán, Vật lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế) DHL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

CHỈ TIÊU DỰ KIẾN

7

Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)

7620102

20

Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Phát triển nông thôn
Đại học Phát triển nông thôn
76201163020Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Sinh học, Ngữ vănToánNgữ văn, Toán, Địa líToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán