Ngành Quản lý công

Ngành Quản lý công

Chương trình cử nhân Quản lý Công nhằm cung cấp cho các sinh viên kiến thức kinh tế – xã hội, pháp luật, và kỹ năng quản lý trong khu vực công nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân với động lực phụng sự và trách nhiệm xã hội cao nhất.

Chương trình đào tạo thường tập trung vào việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc quản lý và điều hành trong các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức không thuộc khu vực tư nhân.

Các chủ đề nghiên cứu có thể bao gồm quản lý tài chính công, chính sách công, quản lý nguồn nhân lực, phân tích chính sách, và các kỹ năng lãnh đạo và quản lý khác.

Chương trình cử nhân ngành Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên:

  • Kiến thức về nền kinh tế thị trường và vai trò nhà nước trong khu vực công.
  • Khả năng phân tích chính sách, tham gia vào quá trình hoạch định các chiến lược và chính sách phát triển bền vững cho địa phương.
  • Kiến thức quản lý hiện đại và những kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả các tổ chức công và phi lợi nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trên nền tảng hiểu biết căn bản về luật pháp. Các sinh viên tốt nghiệp có thể tác nghiệp chuyên nghiệp trong khu vực công và khu vực tư nhân liên quan đến quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, quan hệ công chúng, và tương tác hiệu quả với người dân và các tổ chức.
  • Khả năng giao tiếp, nhận dạng và đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân.
  • Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

Nội dung này được tham khảo từ Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý công

Video clip liên quan Ngành Quản lý công

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý công

Trường đại học Đồng Tháp SPD (Hệ Đại học) ( tin 2023)

STT

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM CHUẨN

CHỈ TIÊU

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

31

Quản lý công (dự kiến)

7340403

 

30

A00, A01, C15, D01

Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

16

7340403

Quản lý công

Trường đại học mở Tp.HCM - MBS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

23

Quản lý công

7340403

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hóa, Anh

Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Stt Mã đăng ký xét tuyển (Mã ĐKXT) Chương trình đào tạo
32 7340403 Quản lý công
Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Quản lý công 7340403 60   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh