Ngành Sư phạm công nghệ

Ngành Sư phạm Công nghệ - là một ngành đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐ ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó môn Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện giáo dục STEM (Science - Technology - Engineering - Math), là mô hình giáo dục tiên tiến nhằm phát triển năng lực tư duy khoa học, tư duy hệ thống, tư duy kĩ thuật, tư duy lôgic ở người học trong bối cảnh CMCN 4.0.Chương trình đào tạo giáo viên công nghệ bao gồm các lĩnh vực công nghệ, kĩ thuật mới nhất: Trí tuệ nhân tạo- AI; Internet vạn vật - IOT; Sản xuất thông minh - Smart manufacturing, Robotics...

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Công nghệ trình độ đại học để đào tạo giáo viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm thuộc lĩnh vực Công nghệ và Hướng nghiệp đáp ứng dạy học Công nghệ, Hướng nghiệp phổ thông và Kỹ thuật Công nghệ trong Giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của giáo dục; đào tạo kỹ sư công nghệ liên ngành (Điện – Điện tử, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khi ô tô, Cơ điện tử, Tự động hóa, …).

Nội dung được tham khảo từ trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sư phạm công nghệ

Video clip liên quan

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm

Video - Cô Ái Linh - Giải đáp tất tần tật về ngành sư phạm (Video clip)