Ngành Triết học

1. Trình độ kiến thức

Cử nhân ngành Triết học, chương trình giáo dục Triết học được trang bị có hệ thống các khốiphải nắm vững các kiến thức sau:

- Kiến thức tổng quát: kiến thức thuộc khối ngành khoa học nhân văn;

- Khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực triết học như: các tư tưởng, các học thuyết triết học của Việt Nam và thế giới trong từng giai đoạn phát triển; vai trò của triết học đối với đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ giữa triết học với các ngành khoa học khác cả tự nhiên lẫn xã hội…

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và tin học văn phòng,…

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành

Cử nhân ngành Triết học, chương trình giáo dục Triết học được đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với các kỹ năng thực hành để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Những kỹ năng đó bao gồm: 

- Khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề của nhận thức và hoạt động thực tiễn;

- Khả năng tự học, tự nghiên cứu; biết phát hiện và giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo;

- Kỹ năng làm công tác nghiên cứu thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các ban ngành, địa phương…;

- Soạn thảo các văn kiện, văn bản thuộc các lĩnh vực chính trị - xã hội, hành chính, tổng hợp v.v.

3. Phẩm chất nhân văn:

Cử nhân ngành Triết học, chương trình giáo dục Triết học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:

-  Phẩm chất đạo đức tốt;

-  Có bản lĩnh chính trị vững vàng;

- Có ý thức phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

4.Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1 Vị trí làm việc

Cử nhân ngành Triết học, chương trình giáo dục Triết học có thể làm tốt các công việc trong các lĩnh vực sau đây:

- Nghiên cứu, giảng dạy tại các viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;

- Giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường chính trị…; làm giáo viên bậc trung học các môn giáo dục chính trị và giáo dục công dân;

- Làm việc tại các cơ quan Đảng và Nhà nước như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc; Ban tôn giáo; công tác Đảng tại các cơ quan; công tác thanh niên v.v.;

- Các cơ quan truyền thông, nhà xuất bản (phụ trách công tác văn hoá - tư tưởng và biên tập).

4.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

Cử nhân ngành Triết học, chương trình giáo dục Triết học có thể tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh để nhận học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Triết học, Lịch sử Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử,...

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Triết học

Video clip liên quan Ngành Triết học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Triết học

Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển
17 7229001 Triết học C00 , C19 , D01 , D66
Trường đại học An Giang TAG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
32 7229001 Triết học
Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
11 Triết học 60
Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 (**) THPT ĐGNL PT khác Tổng
  1.  
Triết học QHX22 A01,C00,D01,D04,D78 23 15 12 50
Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

7229001

Triết học

Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Triết học72290012510Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh