Ngành Văn hoá học

 1. Mục tiêu chung 

  Trên cơ sở tầm nhìn, sứ mạngmục tiêu chung và triết lý giáo dục của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM, chương trình đào tạo cử nhân Văn hóa học được thiết kế nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực rộng về khoa học xã hội và nhân văn, và lĩnh vực chuyên sâu về văn hóa, văn hóa học. Nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức sâu rộng; phát triển cho sinh viên năng lực nghiên cứu, sáng tạo; năng lực thực hành ứng dụng, thích nghi, hội nhập; trang bị kỹ năng vững vàng và phẩm chất tốt… góp phần định hướng phát triển văn hóa xã hội.

 2. Mục tiêu cụ thể 

  Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và năng lực:

  1. Kiến thức và phương pháp
   1. Kiến thức nền tảng về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
   2. Kiến thức sâu về chuyên ngành Văn hóa học
   3. Kiến thức rộng (liên ngành, xuyên ngành) 

Nội dung được tham khảo từ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Văn hoá học

Video clip liên quan Ngành Văn hoá học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Văn hoá học

Trường đại học Trà Vinh - DVT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

42

7229040

Văn hoá học

Trường đại học Văn Hoá TP.HCM VHS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học văn hóa Hà Nội - VHH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành  Tên ngành / chuyên ngành xét tuyển
7 7229040 Văn hoá học
Trường đại học Tiền Giang - TTG (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành Chỉ tiêu dự kiến bao gồm cả hệ chất lượng cao
8 Văn hoá học 87
Trường đại học nội vụ Hà Nội - DNV (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Văn hoá học
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229040 47 13 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Quản lý văn hoá
Học tại Trụ sở Hà Nội
7229042 100 20 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh    
Trường đại học Sư Phạm ( ĐH Đà Nẵng) DDS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
25 DDS Văn hoá học 7229040 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + GDCD + Toán
4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh
1.C00
2.D15
3.C14
4.D66
Trường đại học Tây Đô (*) - DTD (Hệ Đại học) ( tin 2022)
Trường đại học Văn Hiến (*) - VHU (Hệ Đại học) ( tin 2021)