Thông tin tuyển sinh Giáo dục Công dân

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Giáo dục Công dân. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Giáo dục Công dân

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

6

7140204

Giáo dục Công dân

301

Xét tuyển thẳng

2

 

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

4

 

 

 

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

401

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

6

C00

C19

D01

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

2

C00

C19

D01

 

 

7140204

Giáo dục Công dân

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

6

C00

C19

D01

 

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Phúc -
TT Mã ngành Tên ngành
  1.  
7140204 Giáo dục Công dân
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Quảng Bình -
Giáo dục Công dân
Đại học Giáo dục Công dân
7140204155Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ vănNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ vănNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng AnhNgữ văn
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thừa Thiên - Huế - tin 2019
Giáo dục Công dân714020460Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
5