Thông tin tuyển sinh Vật lý kỹ thuật

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Vật lý kỹ thuật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Vật lý kỹ thuật

7520401

40

A00, A01, A02, C01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2022

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Vật lý kỹ thuật và điện tử

7520401

A00, A01, A02, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Vật lý kỹ thuật PH1 150   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021
Vật lý Kỹ thuật 137 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Vật lý kỹ thuật
Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật gồm các ngành: Vật lý kỹ thuật và Kỹ thuật năng lượng.
CN31164Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
5