Thông tin tuyển sinh Vật lý kỹ thuật

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Vật lý kỹ thuật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

MÃ NGÀNH

NGÀNH/NHÓM NGÀNH

a

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

137

Vật lý Kỹ thuật | 50 SV

Chương trình tiêu chuẩn

A00, A01

237

Vật lý Kỹ thuật - chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | 45 SV

Chương trình tiên tiến, dạy bằng tiếng Anh

A00, A01

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -

STT

tuyển sinh

Ngành

6

CN3

Vật lý kỹ thuật

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
TT Mã trường Tên ngành/chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
30 DDS Vật lý kỹ thuật 7520401 1. Vật lý + Toán + Hóa học
2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh
3. Vật lý + Toán + Sinh học
1.A00
2.A01
3.A02
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán      
Vật lý kỹ thuật PH1 150   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán          
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội -
Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Vật lý kỹ thuật – Điện tử

7520401

A00, A01, A02, D07

5