Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách các em đang được đồng hành

Xem danh sách đầy đủ ở bên dưới. Danh sách có màu xanh là đã được tiếp nhận để đồng hành. Danh sách có hơn 500 trang, dưới cùng có thanh chuyển trang.

Tham gia cộng tác viên cùng Hướng nghiệp Việt
Liên hệ qua zalo thầy Nguyễn Tiến Dũng 0902883807

Thông tin tài khoản ngân hàng

VietComBank  - 0381002356029 - NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Đặng lai quan long Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em học giữa chừng và chán học, bây giờ em muốn học lại vì tương lai
Trương Quang Linh Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trần Phương Duyên Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị Mỹ Phương Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba mẹ li dị sớm nên đã phải học học từ cuối cấp 1
Nguyễn Thành Đạt Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn văn tín Có tư vấn nhanh - 04/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn quốc nhật Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lư Đại Long Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lư Đại Long Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lư Đại Long Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ thị lan anh Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Thùy Dương Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Thùy Dương Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tuấn Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tuấn Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tuấn Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn mạnh dũng Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nếu không được ở dĩ an thì ở tân uyên , thủ dầu một cũng được
Nguyễn mạnh dũng Có tư vấn nhanh - 03/09/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Vì tôi chuyển từ bắc vào nên không theo kịp với các bạn vì vậy bị lưu ban hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn tôi muốn vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp gia đình. Hiện tại tôi đang làm thêm cho công ty suất ăn công ngh
Bui cong danh Có tư vấn nhanh - 01/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
viet nha
Bui cong danh Có tư vấn nhanh - 01/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
vi kho khang nen nghj hoc som
Bui cong danh Có tư vấn nhanh - 01/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
vi hoang canh nen nghj hoc som
Nguyen thi viet chinh Có tư vấn nhanh - 01/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị việt chinh Có tư vấn nhanh - 01/09/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
E muốn đi học lại lấy bằg cấp 3
Henyayun Có tư vấn nhanh - 31/08/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Anh Khoa Có tư vấn nhanh - 31/08/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn