Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Đoàn thị thu hồng Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do gia đình khó khăn nên không tiếp tục việc học . Mong nhận được sự giúp đỡ của Hướng Nghiệp Việt
Đoàn thị thu hồng Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học hết lớp 8 lên lớp 9 em nghỉ. Do gia đình khó khăn nên không học tiếp được. Mong được sự hướng dẫn của Hướng Nghiệp Việt.
Trần Vĩnh Phước Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trân Vĩnh Phước Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trân Vĩnh Phước Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nhâm Hùng Mạnh Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
Võ Xuân anh Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Xuân anh Ngày gửi: - 24/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Tuấn kiệt Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị huyền trang Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn trần trúc vy Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
phan hoàng vũ Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trình Ngọc Bảo tram Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cháu học hết lớp 5
DANH TUAN Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Nghê Anh Trung Ngày gửi: - 23/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thanh Toàn Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng thanh phúc Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Kinh tế khó khăn
Phan Hoàng Vũ Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Hoàng Vũ Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
phan hoàng vũ Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
không có
Nguyễn Văn Giang Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Giang Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Hoàng Vũ Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Ngọc lợi Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do lúc trước chán học nên nghĩ, chỉ mún đi làm kiếm tiền như người ta...
Nguyễn văn tuấn Ngày gửi: - 22/01/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn