Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Bạch Nguyễn Hoàng Sơn Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Ngọc Phúc Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do cuộc sống hồi xưa khó khằn giờ làm ngay giờ học nên tôi ko được học tiếp ước muốn tôi được vào đại học
Nguyển văn lắm Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng cảnh khó khăn nên nghĩ sớm
Đinh Văn Hùng Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phan tấn thôi Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn hồng thảo Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Thuý Vân Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bị bệnh nên nghĩ học điều trị
Nguyễn Thị Thuý Vân Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Bị bệnh nên nghĩ học trị bệnh
Diễm quỳnh Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Bùi Thanh Nhàn Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị hà Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tăng Phúc Vũ Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Thanh Xuân Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Thanh Xuân Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vương Vân Anh Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoabg to liên Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tăng Phúc Vũ Ngày gửi: - 27/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Như tâm Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Như tâm Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Danh Hữu Phương Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn
Lê thị tuyết hoa Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em sinh 1998 học lớp10 giữa chừng.Hiện em muốn được đi học lại,nhưng có thấy hồ sơ nhập học cần phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 2 và học bạ.Em rất hoang mang vì em không có giấy tốt nghiệp cấp 2,em có quay lại trường nhưng được trả lời là không có.
Phạm thi mỹ hạnh Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thanh Sang Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Thạch Thị Như Ý Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
khó khăn về tài chính
chuyển nhà