Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Huỳnh Ngọc Tín Ngày gửi: - 29/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do kinh tế gia đình khó khăn đã nghỉ học vào năm 2010
Võ Thị Kiều Phương Ngày gửi: - 29/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Thị lê linh Ngày gửi: - 29/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn có được tấm bằng cấp 3 để có thể viết tiếp ước mơ của mình ...
Nguyễn thị hồng lệ Ngày gửi: - 28/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì gia đình gặp khó khăn nên cha mẹ ly hôn nên ko thể tiếp tục đi học
Nguyễn thị hồng lệ Ngày gửi: - 28/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì gia đình gặp khó khăn nên cha mẹ ly hôn nên ko thể tiếp tục học
Lại văn Hùng Ngày gửi: - 28/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do ở nông thôn lên thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc học tập
Nguyễn Hoàng Phú Hưng Ngày gửi: - 28/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Đan Mạch Ngày gửi: - 28/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình gặp khó khăn
ngoc trinh vo Ngày gửi: - 27/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
vì cuộc sống khó khăn về kinh tế
nên e phải bỏ học đi làm thê phụ dúp gia đình ạ
Nguyễn Thị Thảo Ngày gửi: - 27/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Buổi sáng đi làm và muốn đi học vào buổi tối
Huỳnh Thị Thanh Thảo Ngày gửi: - 27/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị Kiều Ngoan Ngày gửi: - 27/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Bá Khiêm Ngày gửi: - 27/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Ngọc Minh Mẩn Ngày gửi: - 26/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình không đủ điều kiện
Nguyễn Ngọc Minh Mẩn Ngày gửi: - 26/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì gia đình không đủ điều kiện để tiếp tục việc học
lưu xuân hiếu Ngày gửi: - 26/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn mạnh tài Ngày gửi: - 26/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần hiếu Nghĩa Ngày gửi: - 26/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vương văn Thành Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vương văn Thành Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vương Văn Thành Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi đang làm ở nhà
Ngô Sỹ Hào Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trương Minh Vàng Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phước nhân Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê phước nhân Ngày gửi: - 25/09/2019
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn