Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Anh Tín Ngày gửi: - 03/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tín Ngày gửi: - 03/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tín Ngày gửi: - 03/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tín Ngày gửi: - 03/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Anh Tín Ngày gửi: - 03/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trương phạm kim long Ngày gửi: - 02/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Ngọc Khang Ngày gửi: - 02/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em học hết 8 thì nghỉ do bạn bè cùng khối bắt nạt, lúc đó em không dám nói với ba mẹ nên chỉ nói dối là học không nổi nên mới xin cha mẹ cho được nghỉ học. Sau một thời gian em thấy hối hận khi nghỉ giữa chừng như thế này. Em mong sẽ được đi học lại
Huỳnh Tuấn duy Ngày gửi: - 02/09/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thanh Tùng Ngày gửi: - 02/09/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do gia đình không đủ khả năng nên phải nghĩ học
Thiên Nguyễn Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
lê ngọc nữ Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Thị Thảo Nguyên Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Thị Thảo Nguyên Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
em cũng hy vọng có thể thuận lợi học ở cao lãnh và cũng hy vọng là trường có nội trú để ít nhất em có nơi ở lại. em không có người thân ở đó nhưng em vẫn muốn được làm việc và học tập ở đó.
Trần Kim Thoa Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Kim Thoa Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Kim Thoa Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Kinh tế gia đình khó khăn nên lúc trước gián đoạn việc học
Nguyễn Gia Bảo Ngày gửi: - 01/09/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do lúc đó không đủ điều kiện
Đỗ lâm đăng Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ lâm đăng Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ lâm đăng Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thu Hằng Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh bắt buộc nên tôi nghĩ học nữa chừng.
Vũ Thành Đạt Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ Thành Đạt Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Nhung Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lâm Nhựt Duy Ngày gửi: - 31/08/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lúc đấy em vừa lên lớp 6 học được 1 tháng thì gia đình có chuyện phải bán đất nên không có tiền đi học phải nghỉ , nghỉ đến nay cũng 5 năm rồi