Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nguyễn Triết Giang Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyen duc duy Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng Hùng Phiếu Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì lý lo bệnh tình nên em phải ngưng học ở trường chính quy năm 2016, em đã học hết chương trình cấp 2 năm lớp 9 Nhưng em chưa thi tốt nghiệp Nên em muốn học để tốt nghiệp cấp 2 và đi học tiếp bổ túc lấy bằng cấp 3
Nguyễn Thị Phương Thanh Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Phương Thanh Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang học phải nhường cho em đi học nên nghĩ
Thạch ngô như ngọc Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Thạch ngô như ngọc Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học cuối kì 2 thi xong cuối kì thì nghĩ có thi lại môn sử nhưng k thi
Nguyễn trường an Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Võ Nhựt Duy Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Em vừa đi làm vừa muốn được đi học bổ sung kiến thức
Nguyễn thuý duy Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn tấn vinhz Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyen duc duy Ngày gửi: - 21/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị hường Ngày gửi: - 20/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì khó khăn nên phải buôn trải sớm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Ngày gửi: - 20/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do trong quá trình học nhưng xảy ra chuyện gia đình nên phải nghỉ học, hiện nay đã đi làm nhưng muốn tiếp tục học để tạo cơ hội cho bản thân.
Trần thanh thường Ngày gửi: - 20/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tạ Ngọc Huỳnh Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vu Ngọc Hai Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lý tấn lộc Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em sinh năm 1992. Khi trước em đi học lớp 12 nhưng giữa chừng do ham chơi nên bỏ học. Giờ thấy mình thua kém bạn bè nên em muốn học cho xong THPT để có việc làm ôn định hơn
Lê thị phương thúy Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Hồng Nhi Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em học cấp hai và muốn đi học lại ạ
Nguyễn Thị Hồng Nhi Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em đã học hết cấp hai và giờ muốn đi học lại , em đã nghỉ được ba năm vậy học lại có được không ạ
Lâm Thời Sơn Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Buổi sáng phải đi làm đến 13h30 mới xong việc.
Văn ngọc pha Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Văn ngọc pha Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Trần Tuấn Kiệt Ngày gửi: - 19/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn