Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Phạm hiếu nghĩa Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Thị Phường Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phải đi lam tu 6 giò sáng đén 7 giờ tối
Đỗ Minh Nguyêth Ngày gửi: - 26/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì Hoàn cảnh gia đình
Võ Bình TRỊ Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Xinh viêc
Lê thị hường Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vì điều kiện gia đình
Trần Chí Khang Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do cuộc sống khó khăn nên việc học bị gián đoạn và bây giờ công việc tạm ổn định , nhưng muốn vương lên thì vấn đề học vấn thực sự rất quan trọng! KHÁT KHAO ĐƯỢC CẤP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG.
Trần thái thông Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn bỏ hoc
Trần thái thông Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khan
Trần Huy Cường Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đã 45 tuổi rồi. Do nhu cầu công việc cần bằng Đại học nên muốn đi học lại.
Phan thanh duy Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguễn Ngọc Minh trí Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
TRAN HOANG DUC Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Khánh Hưng Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Danh Hữu Phương Ngày gửi: - 25/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Khó khăn
Trần Đình Sáu Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng minh phúc Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng minh phúc Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Y Hyak Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn đình tiên Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoài linh Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoài linh Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoài linh Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn đình tiên Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô văn lắm Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoang văn anh Ngày gửi: - 24/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Dạ