Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

PhanHanhHy Ngày gửi: - 06/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Hoài Nam Ngày gửi: - 05/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan Duy Anh Ngày gửi: - 04/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
em học xong 12 nhưng thi rớt tốt nghiệp , sau đó em bắt đầu đi làm , giờ em 23 tuổi rồi nhưng muốn lấy lại bằng cấp 3 .
Nguyễn Thị Kim Nhị Ngày gửi: - 04/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang học nghề
Mún được học hết 12 và liên thông lên đại học
Đoàn văn quý Ngày gửi: - 04/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Ngọc Sơn Ngày gửi: - 04/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hiện tại cháu nhà tôi đã học hết lớp 8 thì rớt , giờ cháu muốn học lại , nghĩ hai năm
Nguyễn đỗ tường Vy Ngày gửi: - 04/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Tuyết Sương Ngày gửi: - 03/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thanh tỉnh Ngày gửi: - 03/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học hết lớp 10 thì gia đình xảy ra việc
Phùng thị mỹ duyên Ngày gửi: - 02/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Phùng thị mỹ duyên Ngày gửi: - 02/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Van Cong Tuan Kiet Ngày gửi: - 02/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn duy quang Ngày gửi: - 01/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
DANH THỊ NGỌC NHÂN Ngày gửi: - 01/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
nguyễn duy quang Ngày gửi: - 01/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Danh hoàng gia mỹ Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh gia đình nên em đã nghĩ học sớm. sau đó em theo phụ mẹ bán cơm nên không thể tiếp tục đi học...
Huỳnh Hoàng Dũng Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Huỳnh Hoàng Dũng Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Trang Khanh Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình có 1 số trục trặc nên bảo lưu thời gian học
Bùi Chiến Phương Ngày gửi: - 30/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Thị Hồng Quyên Ngày gửi: - 29/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quốc Bình Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Minh Hiếu Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Có thể gọi số 0937895476
Võ Huy Hoàng Ngày gửi: - 28/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô Văn Toàn Ngày gửi: - 27/11/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn