Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Tăng văn vũ Ngày gửi: - 21/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàng Hải Hiếu Ngày gửi: - 21/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phạm Thị trâm anh Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nhà em trước kia rất khó khăn nên mới nghĩ học giữa chừng như vậy.
Nguyễn trọng thuần Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quang Lợi Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
lê Quang Lợi Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quang Lợi Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quang Lợi Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Quang Lợi Ngày gửi: - 20/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì vấn đề gia đình nên nghỉ giữa lớp 10 và giờ muốn đi học lại
Hoài nam Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thiện Sang Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Thị Hồng Cúc Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Hà Thị Hồng Cúc Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Thế Quang Vinh Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Dương Thế Quangv Vinh Ngày gửi: - 18/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đòn mạnh An Ngày gửi: - 17/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em học tới lớp 7 do gia đình không có điều kiện cho nên em phải nghỉ học học bây giờ em đã có đủ điều kiện em muốn đi học lại
Đoàn mạnh An Ngày gửi: - 17/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em học mới lớp 7 do gia đình không có điều kiện cho nên em không được học tiếp bây giờ em đã đủ điều kiện em muốn muốn học tiếp
Nguyễn Hoàng Phượng Ngày gửi: - 17/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
trần thị phương trầm Ngày gửi: - 16/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đào thị hà Ngày gửi: - 16/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học xong cấp 2 bố và dì hai ko cho đi học nữa
Đặng Thuỷ Phương Ngày gửi: - 15/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đặng Thuỷ Phương Ngày gửi: - 15/02/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em đang đi du học lớp 12 bên Úc thì phải về nước vì vấn đề sức khoẻ.
Trần Thị Ái Nhi Ngày gửi: - 15/02/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
E học nữa năm 12 thì e nghỉ. E muốn học bổ túc lấy bằng cấp 3. . hiện e đi làm công nhân.Mong được tư vấn ạ
Minh Ngày gửi: - 14/02/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Minh Ngày gửi: - 14/02/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn