Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Lê thị kim chi Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ Tường Nghi Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình gặp khó khăn nên phải bỏ học giữa chừng lớp 7
Đỗ Tường Nghi Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình gặp khó khăn nên phải bỏ học giữa chừng lớp 7 và hiện nay tôi muốn được đi học lại
Lê Hoàng Nam Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần thanh thường Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đào Xuân Tuấn Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Không có chia sẻ
Đào Xuân Tuấn Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Không có chia sẻ
Nguyễn Văn Nam Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hô van phat Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê hoàng anh Ngày gửi: - 18/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Văn Tài Ngày gửi: - 17/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi khó khăn vì đôi lúc tôi có thể làm khuya xuyên đêm
LƯƠNG VĂN TRÍ Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đỗ thị luân Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tuấn Phi Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tuấn Phi Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tuấn Phi Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thị Sương Lam Ngày gửi: - 16/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
HNV tiếp nhận hỗ trợ
Hiện tại em đang đi làm phục vụ và Ở1 mình nên em cũng có khó khăn về kinh tế em hi vọng được HNV giúp đỡ em một phần nào đó về học phí ạ!
Đặng Hùng Phiếu Ngày gửi: - 15/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em đã học hết chương trình lớp 9 ,chuẩn bị thi lấy bằng cấp 2 thì gia đình em phải chuyển chỗ ở nên việc học em ngừng từ đấy với lại điều kiện gia đình khó khăn nên em phải ngưng học
Phạm hoài an Ngày gửi: - 15/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em muốn vừa học vừa làm trang trãi học hết bổ túc cấp 3
Nguyễn Thị Tâm Ngày gửi: - 15/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em sinh năm 2003 năm đó em khó khăn nên đang học dở lớp 10 gần thi học kì để lên 11 ơi trường Tam Hiệp thì nghỉ
Lên h em học lại lớp 10 hay chỉ nửa kì hai ạ
Nguyễn Tấn Phước Ngày gửi: - 15/12/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Em năm nay 23 tuổi do trc đây vì chuyện gia đình mà nghĩ học lớp 8 giữa chừng bây giờ e muốn đk đi học lại thì phải cần những gì ạ . chi phí khoảng bao nhiêu và bao lâu để lấy đc lại bằng cấp 3 ạ
Nguyễn Quốc Bảo Ngày gửi: - 15/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
An tuấn dũng Ngày gửi: - 14/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đức cảnh Ngày gửi: - 14/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đức cảnh Ngày gửi: - 14/12/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn